1486

Jūsų pasiūlytos idėjos Lietuvai

Visi
Aplinkos apsauga (56)
Energetika (24)
Ekonomika (214)
Krašto apsauga (20)
Kultūra (119)
Socialinė apsauga (122)
Susisiekimas (51)
Sveikatos apsauga (75)
Švietimas (229)
Mokslas (36)
Teisė (62)
Žemės ūkis (19)
Vidaus reikalai (209)
Kita (250)
NAUJAUSIOS
POPULIARIAUSIOS

Keisti Lietuvos anglišką pavadinimą į LITUANIA

Ieva Ceponone

LITHUANIA – Lietuvos vardas anglų kalba labai „nedraugiškas tarimui“ žodis. Kas kart jį ištarus, bet kuris užsienietis prašo pakartoti, patikslinti. Sukietinus „t“ raidės tarimą, mūsų šalies pavadinimas skamba daug aiškiau ir suprantamiau. Tai patvirtina, kad visi daug geriau įsimena „Latvia, Estonia“, bet ne „Lithuania“. Šimtmečio proga siūlau inicijuoti Lietuvos angliško-tarptautinio vardo keitimą į LITUANIA kartu su įvaizdine kampanija, kad mes drąsiai keičiamės, greitai adaptuojamės ir esame inovatyvi – globali šalis.

43

Nacionalinis judėjimas

Simonas Deniušis

Siūlau sukurti nacionalinį judėjimą, kurio nariu galėtų tapti kiekvienas pilietis (pritraukti ir emigrantus) taip pat galėtų tapti partijų nariai (tai būtų organizacija aukščiau nei partijos). Reikėtų išsikelti uždavinius, pirmiausiai, momentinius (mėnesiui ar pusmečiui) ir ilgalaikius (metams, penkmečiui ir dešimtmečiui), siūlant kiekvienam ir tiesiogiai renkant geriausias idėjas. Nariai patys galėtų pasirinkti, kokioje idėjoje nori dalyvauti. Nacionaliniu mastu reikėtų įvykdyti tas idėjas. Manau, įmanoma pritraukti 1% tautos, tiek aktyviai dalyvausiančių žmonių, kurie pakeistų Lietuvą iš esmės.

1

Gražinkime PVM į prieškrizinį lygį

Danger F Kolonaitis

Idėja paprasta ir labai lengvai įgyvendinama: įvesti lengvatinį PVM maisto produktams. Taip grąžinsime prkėjus iš Lenkijos, Latvijos ir jie su kaupu padengs skirtumą. Taip pat sugrąžinkime PVM į prieškrizinį lygį - 18%. Nors valdžiai atrodo, kad mokesčius reikia didinti ir didinti, prigalvoti naujų mokesčių ir kurti naujas darbo vietas tų mokesčių administratoriams, bet būtent mokesčių mažinimas su laiku padidintų biudžeto pajamas daugiau negu jų nuolatinis didinimas.

4
DAUGIAU IDĖJŲ

Atviro kodo valstybės valdymo įrankių kūrimas

Mantas Ltu

Idėją galima inicijuoti dvejais būdais: valstybiniam sektoriui pradėti kurti atviro kodo valstybės valdymo proraminę įrangą ir tikėtis, kad kitos valstybės prisijungs prie šios iniciatyvos (galiausiai ir kiti žemynai). Arba kurti tai kaip konkurencingą visos Europos Sąjungos įrankių rinkinį (galbūt iš dalies gaunant finansavimą iš ES). Įrankiai, kuriais būtų siekiama apjungti ir modernizuoti šalį. Pradžia galėtų būti nuo kiekvienos veiklos procesų aprašymo sistemos, sąryšių su valstybinių įmonių procesais kūrimo, o toliau praktika ir poreikiai atskleistų.

1

Išmokykime vaikus valdyti savo emocijas ir suprasti pasaulį

Irena Voitiulevič

Tokios problemos, kaip didelis sąvižudybių skaičius, alkoholizmas, smurtas šeimose, aukšti depresijos ir nepasitenkinimo gyvenimu lygiai. Šias ir daugelį kitų sociokultūrinių problemų galima, jei ne pilnai, tai bent iš dalies išspręsti įdiegus mokyklose psichologijos pamoką. Joje mokytų, kaip suvaldyti savo pyktį ir kitas emocijas, kaip teisingai susitvarkyti su stresu, kaip kovoti su depresija ir save motyvuoti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Būtų aptariamos paprastos ir sudėtingos gyvenimo situacijoss, tokios, kaip patyčios mokykloje, spaudimas darbe, ką daryti, jei  kas nors grasina ir reikalauja pinigų. Būtų mokoma, kad reikia nebijoti būti kitokiu, reikia gerbti ir priimti kitus žmones, jų nuomones, kaip bendrauti šeimoje ir auklėti vaikus. Visų šitų dalykų ir dar daugiau teoriškai turėtų mokyti šeimose, bet realybė rodo, kad taip nėra. Todėl, manau, reikia pradėti to mokyti mokyklose.

3

Antras Lietuvos stiprybės ir jėgos simbolis - gyvybės medis!

Laura Čilinskaitė GYVAS MIŠKAS

Vizija Lietuvai – atgaivinti medžio simbolį visur – sodinti medžius, ąžuolus auginti iš gilių, tapyti medžių simbolius ant sienų, atgaivinti tautosakos medžius. Lai skleidžiasi šis simbolis visur – knygose, paveiksluose, miestuose, giesmėse, dainose, sutartinėse apie medžius. Gyvybės medis turi švytėti lyg kelrodė žvaigždė. Tai mūsų stiprybė, jėga, tai jungia mus visus – taip mes gydysime save ir pasaulį – atradę darną ir harmoniją, maitinami neišsenkančios gyvybės medžio jėgos. Lietuvos jėga ir simbolis – gyvybės medis. Tebūnie Vytis yra karys, kuris saugo gyvybės medį. Tebūnie tai du Lietuvos simboliai ir Idėjos! Medis – tai vertybė, lietuvio būties esmė, vartai į visus pasaulius, simbolis atveriantis daugiaplanį suvokimą. Lietuva – tai gyvybės medžių šalis.

4