1521

Jūsų pasiūlytos idėjos Lietuvai

Visi
Aplinkos apsauga (56)
Energetika (24)
Ekonomika (214)
Krašto apsauga (21)
Kultūra (123)
Socialinė apsauga (123)
Susisiekimas (61)
Sveikatos apsauga (77)
Švietimas (232)
Mokslas (37)
Teisė (62)
Žemės ūkis (21)
Vidaus reikalai (216)
Kita (254)
NAUJAUSIOS
POPULIARIAUSIOS

Trys taupios idėjos

Kęstutis Baranauskas

Siūlau tris idėjas. Pirma, atsisakyti 1 ir 2 centų monetų (nuostolinga jų gamyba,daug laiko sugaištama atsiskaitant, neliktų kvailos kainodaros). Antra, panaikinti Ūkio ministeriją (per praėjusią kadenciją, mano nuomone, atliko tik vieną reikšmingą darbą - patvirtino specialybių sąvadą). Trečia, ženkliai sumažinti įvairių regioninių ir kitokių parkų Lietuvoje, apjungiant jų valdymą, geriau panaudoti lėšas kelių parkų priežiūrai nei administracijų išlaikymui.

7

Balansas tarp krašto, sveikatos apsaugos ir švietimo

Artūras Palekas

Subalansavimo trūkumas priešina visuomenę. Visą dėmesį dabar skiriame krašto apsaugai, o švietimas ir sveikatos apsauga streikuoja. Turi būti labai aiškus balansas tarp šių trijų strateginių sričių ir jų finansavimo.

2

10000 jaunųjų inovatorių

Henrikas Mykolaitis

Lietuvos krepšinio sėkmės istoriją nuolat tęsia ir kuria 10000 jaunųjų krepšininkų, kurie nuo mažens treniruotėse ir rungtynėse kryptingai ugdo savo meistriškumą. Sekdami jų pavyzdžiu 10000 jaunųjų inovatorių gali sukurti Lietuvai kitą sėkmės istoriją – inovacijų srityje. Nėra realu kiekvienoje mokykloje įkurti šiuolaikinę kūrybinę laboratoriją ar dirbtuves; išeitis – nuotolinis ugdymas. Pavyzdžiui, VGTU nuotolinio ugdymo „Ateities inžinerijos“ platforma (http://ateitin.vgtu.lt), siūlydama šiuolaikinių inovacijų ugdymo turinį, įrankius ir nuotolines konsultacijas, leidžia mokiniams gilinti savo žinias inžinerijos, technologijų, gamtos mokslų, informatikos, dizaino ir verslumo srityse, jas integruoti ir taikyti realių problemų sprendimui. Mokiniai gali atlikti projektinius darbus – ištirti savo aplinką, sukurti originalų gaminį, modelį ar programėlę, išmokti vystyti verslą, o po to darbų konkursuose pristatyti savo rezultatus.

3
DAUGIAU IDĖJŲ

Išnaudokime savo stiprias puses IT, lazerių ir kitose aukštą pridėtinę vertę kuriančiose srityse

Egle Jedzinskiene

Lietuva finansinių technologijų ir inovacijų sektoriui patraukli sudarytomis sąlygomis, tampame regiono lyderiais. Sudarykime geras sąlygas ir kitoms IT, biotechnologijų, lazerių ir kt. aukštųjų technologijų įmonėms, kad Lietuva būtų patraukliausia šių sričių dėstytojams, studentams, įmonėms kurtis. Jau esame čia stiprūs, tai ženkime toliau, tegu Lietuva pritraukia aukštą pridėtinę vertę kuriantį mokslą ir verslą - neišmigruos jaunimas, bus gerų darbo vietų. Juk tam reikia tik įstatymų - lengvatų, skatinimo, ir prioriteto skirstant valstybės resursus.

8

Draudimas nuteistiems asmenims dalyvauti rinkimuose

Laura Šlapaitytė

Šiuo metu Lietuvos įstatymai leidžia bausmę įkalinimo įstaigose atliekantiems ir teistumą turintiems asmenims dalyvauti rinkimuose. Remiantis tuo, turime įdomią situaciją, kai sunkius ar labai sunkius nusikaltimus atlikę asmenys pavyzdžiui, tokie, kaip gerb. H. Daktaras gali dalyvauti rinkimuose ir taip prisidėti prie valstybės valdymo. Minėti asmenys dalyvauja referendumuose, renka Seimo narius taip iškeldami tuos, kurie atstovauja jų interesus. Nors ir kaip keista šalia žodžio „idėja“ naudoti žodį „drausti“, tačiau siūlau palaikyti idėją dėl draudimo nusikaltimus atlikusiems asmenims dalyvauti rinkimuose ir tokiu būdu prisidėti prie Mūsų šalies augimo, skaidrumo ir tobulėjimo.

11

Šeima - Lietuvos ateitis

Ieva Mmn

Šiuo metu šeima nėra deklaruojama kaip vertybė. Manau, reikėtų kurti geresnę Lietuvą kuriant ir puoselėjant šeimas, diegiant vaikams amžinąsias vertybes (meilė, gerumas, rūpestingumas). Šeimoje visi svarbūs — tiek vaikai, tiek tėvai, tiek seneliai. Sutinku, kad kurdami geresnę Lietuvą visi turėtų pradėti nuo savęs, nuo savo šeimos, tačiau neturėtume pamiršti ir kuriamos bendros aplinkos, kurią kuria ne tik valdžia, bet ir žiniasklaida. Man atrodo, kad šiuo metu viešojoje erdvėje šeimos tema nustumta į šoną. Manau, kad reikia deklaruoti, jog šeima Lietuvoje yra svarbiausia, tai pagrindinė vertybė. Šią idėją skleisti ne tik mokyklose, bet ir viešojoje erdvėje. Stipri šeima — stipri valstybė. Tai galėtų būti ir šalies vizitinė kortelė.

9

Numatyti Seime priimamų įstatymų analizę

Romualdas Zykus

Vis labiau įsigali tendencija priimti įstatymus, kurių esmė drausti-bausti. Kiekvienas toks įstatymas ir jų poįstatiminiai aktai siaurina turimas piliečių laisves. Nėra, kas sustabdytų tą tendenciją, nėra kas apgintų piliečių laisves. Todėl įstatymų priėmimo mechanizme privaloma numatyti mechanizmą, užtikrinantį, kad kiekvienas piliečių laisvių apribojimas bus išaiškintas ir pagrįstas.

12

Kas moka algą Prezidentui?

Romas Venro

Nemenka dalis mokesčių mokėtojų netiki skaidriu mokesčių perskirstymu ir tai gali būti viena iš svarbiausių mokesčių vengimo priežasčių (nemato vertės). Siūlau nustatyti aiškias proporcijas kiek ir kokiai sričiai sumokėtų mokesčių dalis yra skiriama. Kiekvienais metais per www.mano.vmi.lt individualiai pateikti, kokioms sritims, kokią suma iš sumokėtų mokesčių buvo skirta. Kiekvienas pilietis turėtų žinoti, koks jo indėlis į sveikatos ir krašto apsaugą, švietimą ir panašiai. Siekiant visiško mokesčių paskirstymo efektyvumui užtikrinti, reikėtų atsisakyti tarpinių grandžių tokių kaip "Sodra", ligonių kasos, pinigus skirstant tik pagal iš anksto patvirtintas proporcijas automatizuotu būdu, išmokų kontrolę patikint dirbtiniam intelektui. Sąmoningi piliečiai labiau kontroliuos, kaip panaudojami jų sumokėti, o ne „kažkieno“ pinigai. Galėtų susiformuoti kultūra, kai rinkėjai rinktųsi savo atstovus pagal siūlomą mokesčių paskirstymą, o ne pagal orinius pažadus.

4

Miestų ir regionų strateginė plėtra

Egidijus Stravinskas

Vilnius ir Vilniaus regionas - paslaugų centras. Kaunas ir Kauno regionas - gamybos ir pramonės centras. Klaipėda ir Klaipėdos regionas - logistikos centras. Didieji miestai ir jiems priskirti regionai, kuriems priskiriama visa Lietuva, veiktų kaip specializuoti centrai. Strategija veikti Pareto dėsnio principu 20/80. 20 - vidaus vartojimas, 80 - eksportas.

4
DAUGIAU IDĖJŲ