1500

Jūsų pasiūlytos idėjos Lietuvai

Visi
Aplinkos apsauga (55)
Energetika (23)
Ekonomika (210)
Krašto apsauga (20)
Kultūra (123)
Socialinė apsauga (122)
Susisiekimas (61)
Sveikatos apsauga (76)
Švietimas (228)
Mokslas (37)
Teisė (59)
Žemės ūkis (21)
Vidaus reikalai (214)
Kita (251)
NAUJAUSIOS
POPULIARIAUSIOS

Valstybinėse įstaigose - aukščiausia aptarnavimo kultūra regione

LEI XUE

Valstybinėse įstaigose teikiamoms paslaugoms dažnai nėra alternatyvų, todėl pasitaiko, kad jose dirbantys asmenys nėra labai paslaugūs besilankantiems interesantams. Dažnos situacijos, kai interesantai priverčiami jaustis menkaverčiais, lyginant su paslaugas teikiančiais darbuotojais. Valstybinėse įstaigose dirbantys darbuotojai ne tik atlieka tiesiogines savo pareigas, bet ir reprezentuoja atstovaujamą įstaigą, bei visą valstybę. Labai svarbu, kad žmones aptarnaujantys bei su jais bendraujantys asmenys būtų visapusiškai paslaugūs ir malonūs daug daugiau, negu yra būtina suteikti konkrečią paslaugą. Siūlau Lietuvai sukurti ir įgyvendinti paskatinimų ir nuobaudų sistemą įtakojančią visus valstybinėse įstaigose dirbančius asmenis, kuri skatintų valstybinėse įstaigose dirbančius asmenis būti paslaugiems interesantų atžvilgiu.

7

Baltijos Laisvės žygių kelias

Agna Av

Sukurti bendrą, per tris Baltijos šalis besidriekiantį taką, kuriuo būtų galima pėsčiomis pereiti visas tris šalis. Toks takas vestų per svarbias Lietuvai, Latvijai, Estijai istorines vietoves bei gamtos paminklus, visi einantys galėtų pažinti aplinką. Pereiti visą taką užtruktų apie 30 dienų.

18

Ekonomikos pagrindai mokykloje, neapmokestinamas mokinių ir studentų verslumas

Mantas Petrauskas

Mano idėja - įvesti mokyklose ekonomikos pagrindus (paprastai, lietuviškai), kad mokiniai suprastų, kas yra pinigai, kokia yra pinigų vertė, kaip jie uždirbami. Kad mokiniai galėtų atlikti savo sugalvotus projektus, kad ir per atostogas, kažką sukurti ar tiesiog prisiskinti sode obuolių, pabandyti parduoti, paskaičiuoti, kokie kaštai, koks pelnas ir taip palaipsniui ugdyti ekonominį mokinių švietimą (paprasta ir gyvenimiška kalba). Kad baigę mokyklas ar aukštąsias mokyklas, mokiniai nebijotų žengti savarankiškai pirmą žingsnį darbo vietos susikūrimui. Kad žinotų kokia verslo forma yra geriausia ir patogiausia jam. Taip pat būtų gerai, jei mokiniai ir studentai galėtų imtis veiklos iki tam tikros sumos be jokių mokesčių ar juridinio asmens kūrimo, tai padėtų skatinti verslumą ar palengvintų studentų gyvenimą. Kad mokinys, vasarą prisiskynęs maišą obuolių kaime ar pririnkęs pintinę grybų, galėtų juos be baimės turguje parduoti ir turėti savo kišenpinigių, o ne kaulinti iš tėvų.

47

Vyriausybė be ministerijų

Valdas Klimantavičius

Po LR Seimo rinkimų suformuojama LR Vyriausybė ir patvirtinama jos programa. Šiuolaikinės technologijos ir moderni vadyba neabejotinai leidžia suformuoti LR Vyriausybės sruktūrą be ministerijų. Procesų valdymas, dokumentų valdymas, projektų valdymas, vieno kontakto (One stop shop) organizavimas, IT infrastruktūra, personalo valdymas, buhalterinė apskaita, turto administravimas ir priežiūra, viešieji pirkimai, transportas ir logistika bei kitos veiklos XXI amžiuje tikrai gali būti vykdomos vieningoje Vyriausybėje. Manau, kad realus siektinas tokio veiklos organizavimo rezultatas - 30 proc. didesnis našumas (sprendimų priėmimo ir įvykdymo greitis), 30 proc. sumažėjusios valstybės valdymo sąnaudos ir 30 proc. sumažėjęs valstybės valdymo darbuotojų skaičius.

17

Kiekvienoje mokykloje turi veikti mokyklinis teatras

Petras Bielskis

Vaikas ateina į mokyklą ir prasideda pažinimo kelias. Ryškūs trys lygiai: žinių kaupimas arba naujų pasaulių suvokimas bei fizinis ir dvasinis ugdymas. Įveikti pirmuosius du etapus mokykla padeda sudarydama geras sąlygas: modernios laboratorijos, elektronine aparatūra, sportui pritaikyti aikštynai, erdvios fizinių žaidimų ir gimnastikos įranga aprūpintos salės. Apie dėmesį dvasiniam ugdymui to nepasakysi. Viena efektyviausių vaiko humanizavimo formų yra vaidinimas, kaip žmogaus kultūros ir dvasios dalis. Kiek Lietuvos mokyklų turi amfiteatrines sales, modernią apšvietimo techniką, specialių efektų aparatūrą, sceninius rūbus? Mokyklinis teatras glūdi mūsų prigimtyje. Vilniaus jėzuitų akademijos pedagogai vaidinimą naudojo kaip mokymo būdą. Daugėja sunkiai valdomų vaikų. Teatras juos prijaukina. LŠM panaikino teatrinę specializaciją KU. Greitai tokios klaidos pavirs piktžaizdėmis.

20

Tai, kas svarbiausia, sprendžia visuomenė

Liuda Šimonytė

Vykdant svarbius projektus viešose erdvėse (tokius, kaip Gedimino kalno "nuskutimas", Žalgirio baseino ir stadiono, Lietuvos kino teatro Vilniuje nugriovimas, "skulptūrų", tokių, kaip Arka (žmonės vadina kanalizacijos vamzdžiu) pastatymas, Lukiškių aikštės "sutvarkymas") būtinas visuomenės pritarimas. Skelbti žiniasklaidoje, spaudoje, internete, socialiniuose tinkluose, kad visi galėtų išreikšti savo nuomonę. Juk tai svarbu visai tautai.

17
DAUGIAU IDĖJŲ