9

Trys taupios idėjos


Autorius - Kęstutis Baranauskas

Siūlau tris idėjas. Pirma, atsisakyti 1 ir 2 centų monetų (nuostolinga jų gamyba,daug laiko sugaištama atsiskaitant, neliktų kvailos kainodaros). Antra, panaikinti Ūkio ministeriją (per praėjusią kadenciją, mano nuomone, atliko tik vieną reikšmingą darbą - patvirtino specialybių sąvadą). Trečia, ženkliai sumažinti įvairių regioninių ir kitokių parkų Lietuvoje, apjungiant jų valdymą, geriau panaudoti lėšas kelių parkų priežiūrai nei administracijų išlaikymui.