3

Išmokykime vaikus valdyti savo emocijas ir suprasti pasaulį


Autorius - Irena Voitiulevič

Tokios problemos, kaip didelis sąvižudybių skaičius, alkoholizmas, smurtas šeimose, aukšti depresijos ir nepasitenkinimo gyvenimu lygiai. Šias ir daugelį kitų sociokultūrinių problemų galima, jei ne pilnai, tai bent iš dalies išspręsti įdiegus mokyklose psichologijos pamoką. Joje mokytų, kaip suvaldyti savo pyktį ir kitas emocijas, kaip teisingai susitvarkyti su stresu, kaip kovoti su depresija ir save motyvuoti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Būtų aptariamos paprastos ir sudėtingos gyvenimo situacijoss, tokios, kaip patyčios mokykloje, spaudimas darbe, ką daryti, jei  kas nors grasina ir reikalauja pinigų. Būtų mokoma, kad reikia nebijoti būti kitokiu, reikia gerbti ir priimti kitus žmones, jų nuomones, kaip bendrauti šeimoje ir auklėti vaikus. Visų šitų dalykų ir dar daugiau teoriškai turėtų mokyti šeimose, bet realybė rodo, kad taip nėra. Todėl, manau, reikia pradėti to mokyti mokyklose.