4

Gražinkime PVM į prieškrizinį lygį


Autorius - Danger F Kolonaitis

Idėja paprasta ir labai lengvai įgyvendinama: įvesti lengvatinį PVM maisto produktams. Taip grąžinsime prkėjus iš Lenkijos, Latvijos ir jie su kaupu padengs skirtumą.  Taip pat sugrąžinkime PVM į prieškrizinį lygį - 18%. Nors valdžiai atrodo, kad mokesčius reikia didinti ir didinti, prigalvoti naujų mokesčių ir kurti naujas darbo vietas tų mokesčių administratoriams, bet būtent mokesčių mažinimas su laiku padidintų biudžeto pajamas  daugiau negu jų nuolatinis didinimas.