4

Antras Lietuvos stiprybės ir jėgos simbolis - gyvybės medis!


Autorius - Laura Čilinskaitė GYVAS MIŠKAS

Vizija Lietuvai – atgaivinti medžio simbolį visur – sodinti medžius, ąžuolus auginti iš gilių, tapyti medžių simbolius ant sienų, atgaivinti tautosakos medžius. Lai skleidžiasi šis simbolis visur – knygose, paveiksluose, miestuose, giesmėse, dainose, sutartinėse apie medžius. Gyvybės medis turi švytėti lyg kelrodė žvaigždė. Tai mūsų stiprybė, jėga, tai jungia mus visus – taip mes gydysime save ir pasaulį – atradę darną ir harmoniją, maitinami neišsenkančios gyvybės medžio jėgos. Lietuvos jėga ir simbolis – gyvybės medis. Tebūnie Vytis yra karys, kuris saugo gyvybės medį. Tebūnie tai du Lietuvos simboliai ir Idėjos! Medis – tai vertybė, lietuvio būties esmė, vartai į visus pasaulius, simbolis atveriantis daugiaplanį suvokimą. Lietuva – tai gyvybės medžių šalis. Tai dviejų jėgos šaltinių jungtis – žemiškosios stiprybės ir dangiškosios jėgos, tai centras ir tarpininkas tarp dviejų polių, gyvybė ir ašis, kuri įsuka augimo ir plėtros energijas.