1
Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 m.
Pasidalink savo idėjos įgyvendinimo planu!
sutinku su taisyklėmis
Pasiūlyk
REGISTRACIJA SĖKMINGA

Jūsų pasiūlytas idėjos įgyvendinimo būdas bus atvaizduotas puslapyje patvirtinus moderatoriui per artimiausias 7 darbo dienas. Moderatorius pasilieka sau teisę netvirtinti pasiūlymų, kurie neatitinka iš anksto numatytų taisyklių.
17
Jūsų pasiūlytos įgyvendinimo idėjos
Neturi būti keičiamos švietimo kryptis, pasikeitus Vyriausybėms
Vilija Targamadzė, Lietuvos Švietimo Tarybos pirmininkė profesorė, habilituota daktarė

Mokytojo specialybė netaps prestižine, kol švietimo administravimas bus grindžiamas kontrole. Reformos neturėtų pasibaigti ties šitos vyriausybės kadencija. Nuo akcijos iki akcijos, nuo rinkimų iki rinkimų keičiamos kryptys. Pavyzdžiui, 2016 metais jau išeinančios ministrės Audronės Pitrėnienės jau buvo patvirtinta mokytojo prestižo programa ir ji lygtai užmiršta. Paskui vėl, ir iš tikrųjų aš galvoju, kad reikia dabar susidėlioti labai aiškų veiksmų planą, susitarti ir visiems kartu judėti, nes mes kitos išeities neturim.

Palaikau
+9
Atnaujinti mokytojų rengimą
Jurgita Petrauskienė, švietimo ir mokslo ministrė
Siekiant, kad mokytojo profesija taptų prestižine, būtina, kad mokyklose dirbtų aukščiausio lygio profesionalai, tad iš esmės atnaujiname mokytojų rengimą. Juos pritraukti ir išlaikyti mokykloje būtini atitinkami atlyginimai ir kūrybingam darbui sudarytos sąlygos. Reikia pakeisti tai, kad mokytojai, kaip ir kitų sričių specialistai, būtų apmokami už etatą, kuris apimtų 36 valandas per savaitę. Planuojama, kad bus apmokamas ne tik darbo pamokose laikas, bet ir darbas mokyklos bendruomenės labui.
Palaikau
+6
Ilginti pedagogų rengimą
Emilija Sakadolskienė, edukologė, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų dėstytoja
Pasaulinės tendencijos aiškios – reikia ilginti pedagogų rengimą, jį daryti reiklesnį, perkelti į pačias prestižiškiausias institucijas. Pavyzdžiui, skandinavai irgi uždarę visus savo pedagoginius universitetus tam, kad jų programas perkeltų į geriausius universitetus. Tai irgi prisideda prie profesijos prestižo ir reputacijos kėlimo.
Palaikau
+2
Sistema, kuri ruošia mokytojus
Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Būtina kalbėti apie tai, kokią vietą švietimo sistemoje užima mokytojas – ar jis yra žinių teikėjas, ar tas, kuris parodo, kaip su žiniomis galima kažką sukurti. Man atrodo, kad reikia kalbėti apie mokytojų atlyginimus, socialines garantijas, būstus ir t. t., nes mokytojas bus kertinė figūra. Mokytojas visoje švietimo sistemos pertvarkoje bus kertinė figūra, bet mums reikia kalbėti ir apie tai, kas juos ruoš. Supraskite, kad šiandien Lietuvoje nėra sistemos, kuri ruošia mokytojus. Sistema sugriuvo.
Palaikau
+5
Atstatyti pagarbą mokytojams ir jų vertinimą
Gintautas Paluckas, politikas, Socialdemokratų partijos pirmininkas
Reformą reikėtų pradėti nuo mokytojo profesijos prestižo atstatymo. Prestižas yra esminė visos švietimo sistemos sudėtinė dalis. Daugelis mano, kad kalbame tik apie pinigus. [...] bet tai yra ir pagarba bei vertinimas – kaip mes vertiname mokytojus, kaip vertiname jų indėlį į mūsų vaikų ir visuomenės ateitį. Nors idėja suformuluota painokai, bet prestižas yra esminis dalykas, nes jis nurodo ne kaip valdžia turi daryti, bet kaip mes, kaip visuomenė, turime suvokti mokytojų vaidmenį, indėlį.
Palaikau
+7
Mokytojas turėtų uždirbti 30–50 proc. daugiau nei šalies vidurkis
Raimondas Kuodis , Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas
Reikia pripažinti, kad daugiau kaip 10 metų švietimo sistemos finansavimas nebuvo adekvatus. Tai lėmė, kad mokyti nepasirinkdavo geriausi mokiniai. Toje pačioje Suomijoje, Pietų Korėjoje ir kitose šalyse į mokytojus eina žmonės, kurie baigė bendruosius universitetus ir baigė juos gerai. Gabiausi studentai iš universitetų gali eiti į mokytojus. [...] Tačiau yra tobulas lietuviškas mokytojų rengimo būdas: žmonės, kurie neįstoja į prestižines specialybes, eina po to į pedagoginį universitetą. Kitaip tariant, vidutinybės, eina į pedagogiką ir tos vidutinybės po to moko mūsų vaikus už algą, kuri dažnai yra mažesnė, nei algų vidurkis. Remiantis Tarptautine ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD), mokytojas turėtų uždirbti 30–50 proc. daugiau nei šalies vidurkis. Tai būtų ir paskata gerai besimokusiems bendruosiuose universitetuose, pasirinkti mokymą.
Palaikau
+20
Stažuotės užsienyje
Arn Sar

Ruošiami mokytojai turėtų atlikti privalomą praktiką ir pusmetį mokytis užsienio šalyje.

Palaikau
+6
Pasamdykime Suomijos švietimo sistemos specialistą
Ronaldas Vaitiekūnas

Vienas iš populiariausių būdų pasiekti geresnių rezultatų – mokytis iš sėkmingų pavyzdžių/valstybių/žmonių. Jeigu Suomijos švietimo sistema yra pripažintas sėkmės pavyzdys, tai ir pasamdykime Suomijos švietimo sistemos atstovą, kuris padėtų sukurti sitemos pagrindus ir sudaryti realių žingsnių planą, patvirtinkime tai atitinkamais įstatymais Seime ir vykdykime priežiūrą, kad būtų laikomasi plano (ypač keičiantis vyriausybėms). Ir kuo mažiau adaptacijų lietuviškam „mentalitetui“ – nustokime apsimetinėti gudresniais už kitus, nes taip nėra švietimo srityje esame blogesni ne tik už suomius ir estus.

Palaikau
+4
Vaikus reiktų ne mokyti, o mokyti mokytis
Laura Rutkutė

Neįsivaizduoju mokyklos, kuriose mokytojai visą klasę moko, ar žaidžia su mokiniais tuos edukacinius žaidimus, kurių išmoksta europiniuose mokymuose. Pamirškime ir suomius su latviais, ar ten pažangią Gvinėją Bisau – kol diskutuosime, mūsų vaikai kvailės kas valandą. Mums reikia laisvų mąstančių piliečių, kuriems išmokti bet kokios disciplinos bus dienų darbas, jei... jeigu mokytojai buvo tokie patys protingi, šiuolaikiški, patys degantys protai ir uždegantys nestandartiniu mąstymu ir kūrybiškumu. Ir kad mokytojams nereiktų atsitraukti nuo savo įdomios veiklos, kitaip nieko nesigaus, maksimum 20-30 proc. Vaikus reiktų ne mokyti, o mokyti mokytis, analizuoti savo gabumus ir kurti sistemas, į kurias sudėti informaciją tradiciškai jau gali net neprireikti, užteks nusikopijuoti. Kas vyksta šiandien pažangiausiose korporacijose jau turi būti klonuojama Lietuvos mokykloje, jei vaikas negabus, tegul tėvai užmoka mokytojui, kurį<

Palaikau
+6
Mokytojas - prestižinė profesija iki 2025 metų
Indrė Staliorevičienė

Siūlomi įgyvendinimo būdai (gairės): 1. Nuolatinis, įvairiapusis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (dalyvavimas seminaruose, konferencijose, užsienio kalbų mokymasis, stažuotės Lietuvoje ir užsienyje); 2. Optimalus mokinių skaičius klasėje (iki 20 mokinių); 3. Savalaikė, kompleksinė pagalba mokiniui ir jo tėvams, pedagogams (mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas visuose mokyklose); 4. Pedagogų ir mokinių aprūpinamas reikalingomis ugdymo (-si) priemonėmis; 5. Valdžios atstovų pagarba šiai profesijai ir švietimo įstaigų darbuotojų palaikymas.

Palaikau
+7
Kuomet mokiniai nebus laikomi krepšeliu, tada mokytojas atgaus pagarbą
Kristina

Pirmiausia reikėtų pakeisti mokinių priėmimo tvarką, leisti jiems laisvai judėti iš vienos mokyklos į kitą, kadangi mokyklos dabar priverstos mokinius saugoti, nes kitaip praras finansavimą, o nuo to priklauso mokytojo atlyginimas, todėl mokytojai priversti dirbti net ir su tais, kurie visai nenori mokytis ar turi elgesio problemų. Todėl tokie mokiniai nuolat įžeidinėja, žemina mokytojus, trukdo mokytis kitiems. Tad kol mokykloje nebus pakeista mokinių statuso tvarka, tol niekas nenorės eiti „kariauti“ su tinginiais ir nenorinčiais mokytis už apgailėtiną atlygį. Išvada: mokytojas ne liūtų tramdytojas, kai tai supras politikai, gal tada ir bus mokytojo profesija prestižinė, bet kol kas tai tik tuščios kalbos.

Palaikau
+4
Visos švietimo sistemos pertvarka
Vidmantas Balčiūnas

Tai labai paprasta. Pirmiausiai, besimokantys turi mokytis mokykloje ne daugiau nei nustatyta Konstitucijoje. Reikėtų uždrausti tėveliams "šokdinti" mokytojus ir griežtai bausti (iki pašalinimo) mokinius, neieškant kaltų mokytojų, taip pat du kartus pakelti jų atlyginimą.

Palaikau
+1
Solidus atlyginimas, reguliarios kūrybinės atostogos ir pasitikėjimas mokytoju
Dalė Dargienė

Ar yra atliktas koks nors tyrimas, kur analizuojama, kiek mokytojų serga depresija ir vartoja antidepresantus, panašius preparatus? Iki šiol mokytojui mažą atlygį nors šiek tiek kompensuodavo ilgos atostogos, bet dabar ir jos trumpėja. Taigi, motyvacija dar mažėja, o nusivylimas auga. Įtampą ir stresą mokytojui didina nuolatinis spaudimas dėl mokymosi rezultatų. Manau, kad turime apsispręsti, kokį žmogų ugdome: kūrybišką ir lanksčiai bendradarbiaujantį ar nereikalingų faktų ir datų "prifaršruotą" mankurtą. Jei kūrybišką, tai dabartiniai egzaminai ir pažymiai yra visiška atgyvena. Norint, kad mokytojo profesija taptų prestižine, mokytojai turėtų gauti kūrybines atostogas kas 7 metus.

Palaikau
+1
Profesinių mokyklų sujungimas su gimnazijomis
Donatas Navickas

Norint, kad moksleivis po 12 klasių būtų patrauklus darbdaviams, jis turi turėti profesiją. Kadangi ne visi nori studijuoti, jiems būtų palengvinta galimybė rasti darbą turint profesiją. Kadangi profesinių mokyklų patrauklumas didėja, būtų labai gerai jei kiekvienas pabaigęs mokyklą turėtų profesiją.

Palaikau
+1
Kompiuteriniai žaidimai vietoj pamokų
Andrej, Bogdan

Esu pats programuotojas, mėgstu kompiuterinius žaidimus ir žinau kaip svarbu motyvacija ir dėmesio fokusas norint kažką išmokti. Siūlau naudoti specialius žaidimus mokymams, tad dalį pamokos tiesiog žaisti mokiniams ir mokytojams, galima netgi nuotoliniu budu. Šiuolaikinį jaunimą galima išmokyti ir sudominti tik taip. Yra tokie žaidimai kaip "MineCraft" apie kurį daug kalbėta, bet galima sukurti ir kitų arba modifikuoti jį. Vienintelis barjeras yra mokytojų požiūris, jie bijo tai kas naujo ir nenori išmokti naujojo įrankio. Reikia sukurti švietimo programavimo centrą kur tokie žaidimai būtų kuriami. Mokytojų žinių reiktu minimaliai, nes jie tik padėtų žaisti/mokytis. Pradžioje siūlau pradėti nuo testines mokyklos ir pažiūrėti kaip tai veikia ir kaip greitai tai galima įdiegti. Užsienyje tai jau veikia pilnu pajėgumu. 

Palaikau
+1
Prestižinis darbas už prestižinį darbą
Mindaugas Lisauskas

Kad mokytojas būtu gerbiama profesija neužtenka jos taip pavadinti ir pakelti algas, pirmiausia reikia dirbti prestižinį darbą, kad jis taip vadintųsi. Visų pirma, vietoje to, kad vidurkis būtų išvedamas iš išeinančio pažymių vidurkio jį paprasčiausiai suapvalinus, mokytojas turi vertinti, ar vaikas iš tikrųjų išmoko visas temas ir taip būtų tikrinama pagal mokinio atsiskaitymų lapą. Tame lape yra surašytos visos temos iš visų dalykų ir šalia nurodyta įskaita, jeigu nors viena tema yra nepažymėta, vadinasi, tema yra neišmokta ir vaikas negali pereiti į kitą klasę. Tai reikštų masines švietimo reformas su temų reikalingumo pervertinimais ir daug didesnę specializaciją švietime, bet tai išspręstų neišsilavinimą ir pakeltų vidurkius iš visų dalykų ir paverstų šią iniciatyvą į daugiau nei švietimo biudžeto kėlimą ir algų padidinimą.

Palaikau
+1
Švietimo dalykų, IT technologinių ir humananitarinių mokslų lygiavertiškumas bei tarpdiscipliniškumas ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas, mokytojų ir dėstytojų kokybiško paruošimo ir pastovaus tobulinimosi ir tobulėjimo perdavimas gera praktika visiems.
Evaldas Pravaras
Švietimo sistemos išteklių peržiūra ir tokių dalykų, kaip IT, technologinių ir humananitarinių mokslų pasiekiamumas mokiniams ir savaiminio reikalingumo perteikimas ugdymo procese, pilnavertiškumas bei tarpdisciplininis mokymasis visą gyvenimą populiarinimas, mokytojų ir dėstytojų kokybiško paruošimo ir pastovaus tobulinimosi ir tobulėjimo perdavimas gera praktika visiems.
Palaikau
+1
Taisyklės
Kas yra idėjos įgyvendinimo būdas?
Tai jūsų nuomonė arba planas, kaip viena iš trijų idėjų galėtų būti įgyvendinta. Iniciatyvos įgyvendinimo būdą gali pasiūlyti bet kuris iniciatyvos dalyvis.

Kaip aprašyti idėjos įgyvendinimo būdą?
Rašydami idėjos įgyvendinimo būdą turite pasirinkti, kurios idėjos įgyvendinimo būdą siūlote ir prisijungti per savo feisbuko paskyrą. Jungiantis per feisbuką, langelis, skirtas įrašyti elektroninio pašto adresą, yra užpildomas automatiškai. Trečiame langelyje rašomas idėjos įgyvendinimo būdo aprašymas. Spaudos ženklų skaičius ribotas, todėl turėtumėte rašyti kuo suprantamiau, aprašyti esmę. Baigę, spauskite mygtuką „Registruok“. Ir viskas.

Ar idėjos įgyvendinimo būdą kas nors turi patvirtinti?
Idėjų įgyvendinimo būdai, kuriuos parašo iniciatyvos dalyviai, iš karto atsiduria IDĖJA LIETUVAI sistemoje, tačiau nėra matomi visiems svetainės lankytojams, kol jų nepatvirtina. Iniciatyvos komanda pasilieka teisę peržiūrėti ir pašalinti tuos pasiūlymus, kurie yra vulgarūs, skatina smurtą, yra grasinantys, įžeidžia mažumas, skatina tautinę, rasinę, religinę ar kitokią neapykantą, yra pasirašyti apsimetus kitu, realiai egzistuojančiu asmeniu, ar kompanija. Taip pat griežtai draudžiama reklama. Taip pat IDĖJA LIETUVAI komanda pasilieka teisę nepatvirtinti idėjų įgyvendinimo būdų, kurie nesusiję su idėja, parašyti nesuprantamai, be lietuviškų simbolių.

Kas atsako už idėjų įgyvendinimo būdų pasiūlymus?
Idėjų įgyvendinimo būdų pasiūlymai nėra anoniminiai. IDĖJA LIETUVAI sistemoje rodo autoriaus socialinio tinklo paskyros vartotojo vardą, taip pat sistemą aptarnaujantys IT specialistai mato IP adresą. Autorius turėtų įvertinti savo teksto leistinumą prieš jį paskelbdamas.
Idėjos igyvendinimo kelias
Kaimo mokytoja: „Dabar atrodo, kad tik daiktai ir verslas svarbūs, o žmonės?“
2019-04-02
Airijoje dirbanti mokytoja atrado receptą, kaip gimtąja kalba sudominti lietuvius
2019-03-30
Pasirinko profesiją, kur gali tyrinėti, šokti, dainuoti ir kartais net lovas kloti
2019-03-29
Ypatingų vaikų mokykloje dirbantis jaunas pedagogas: „Turiu pakilti iki jų lygio“
2019-03-25
Kone pelenės istorija: priremta prie sienos tapo vienos profesijos deimantu
2019-03-22
Jaunas medikas diplomą įsidėjo į kišenę – mokytojauja nepaprastame mieste
2019-03-16
Lemtingas posūkis kūno kultūros mokytoją privertė išmokti ypatingą ir sunkią kalbą
2019-03-09
Kaimo mokyklai vadovauja ypatingas vyras – moka 20 kalbų: „Nuvažiuoji braškių skinti ir išmoksti“
2019-03-04
Kovotoja iš prigimties susikūrė darbo vietą ir nebijo klausimų apie savo ūgį
2019-03-03
„Idėja Kaunui“: aptarė, kokių idėjų įgyvendinimas užtikrins kauniečių gerovę
2019-02-21
Jolanta Blažytė. Prestižinė profesija su biurokratinėmis kirvarpomis ir raminamosiomis piliulėmis
2019-02-21
Varžosi, kas sukurs geresnę reklamą mokytojo prestižui didinti
2019-02-13
Pilotę įveikė žemiška trauka – atrado kitą širdyje slypėjusią aistrą
2019-02-09
Tai bent šiuolaikinė pedagogė: jos mokiniai daro tai, kas dažnam kelia siaubą
2019-02-07
Landsbergienė papasakojo apie savo praeitį: manęs irgi klausė, ar aš tikrai to noriu
2019-01-31
Kraujo ir profesijos ryšiu susietos Danguolė ir Gabrielė savaitgaliais laikosi vienos taisyklės
2019-01-28
Policiją į pedagogiką iškeitusi šiaulietė su trimečiais sprogdina net sniegą
2019-01-20
Šiuolaikiška anglų kalbos mokytoja žino, kaip žaismingai išmokyti užsienio kalbos
2019-01-13
Prezidentė apdovanojo šių metų „Herojus tarp mūsų“: mokytojų streikas buvo priminimas ir pagėdinimas
2019-01-11
Apdovanoti iniciatyvos „Herojai tarp mūsų“ mokytojai
2019-01-07
Mamos ir dukros tandemas: ėjo aplinkui, bet galiausiai rado savo kelią
2019-01-05
Tėvams žandikauliai atvimpa, kai išvysta, ką jų vaikai veikia per pamokas
2018-12-31
Atsispyrė pelningesniam darbui: robotų užburtas mokytojas vaikams atveria kosmoso tolius
2018-12-30
Banką iškeitė į darbą mokykloje – tam turėjo vieną rimtą priežastį
2018-12-29
Tapti mokytoja linkėjo tėvai: „Būsi visada švari ir gerbiama“
2018-12-28
Panevėžietė mokytoja klasėje turi ypatingą nuotrauką: joje – svarbus žmogus
2018-12-19
Mokytojos planas – fizikos pamokos neįtikėtinose vietose: jaunimui tenka ir paprakaituoti
2018-12-17
Anglų kalbos žiniomis vaikai vejasi mokytoją
2018-12-10
Ypatingą receptą taikanti panevėžietė mokytoja: „Iš mokyklos neišeisiu“
2018-12-06
Visi manė, kad bus aktorė, o ji pasirinko kitą ypatingą darbą – tai lėmė pažintis Varšuvoje
2018-11-20
Gitara skambinančios chemikės viražai: po darbo kaime – į tarptautinius vandenis
2018-11-17
Kaunietis pedagogas su mokiniais apkeliavo visus žemynus, į mokyklą kartais eina ir naktį
2018-11-13
Jaunas mokytojas iš aistros savo darbui atsidūrė net Australijoje: jis turi slaptą receptą
2018-11-10
Išradingas pedagogas, dėl kurio vyko protestai, beprotiška bacila užkrėtė savo mokinius
2018-11-08
Įvertino jauną ir gerą mokytoją: kai pelnė autoritetą, mokiniai jam dovanojo varną
2018-11-08
Metų mokytojams išdalijo premijas, tarp geriausiųjų – pedagogė, neužduodanti namų darbų
2018-11-08
Būti mokytoju. Matematikos mokanti G. Legotienė: tai, kad mokytojai įsprausti į rėmus – mitas
2018-10-14
Skandalų purtomai Švietimo ministerijai – dar vieni kaltinimai: ar paliepimai teikiami teisėtu keliu?
2018-10-09
Etatinis modelis atveria kelią korupcijai?
2018-10-09
J. Petrauskienė: dėl mano pasitraukimo turi spręsti mane delegavę vadovai
2018-10-08
Mokytojų atlyginimai virsta rimtu skandalu: kur dingo jiems skirti milijonai
2018-10-04
Buvusi Suomijos švietimo ir mokslo ministrė: atlyginimas daugybei mokytojų nėra svarbiausias dalykas
2018-09-20
Naujas projektas „Mokytojai Lietuvai“: kiekvienas gali laimėti stažuotę Suomijoje
2018-09-14
Link svajonių profesijos: mokytojų pasipiktinimas nestebina
2018-09-08
Gyvenimą užsienyje į mokytojo duoną Lietuvoje iškeitęs 27-erių jaunuolis: mokytojo prestižą turi užsidirbti pats
2018-09-03
Andrius Kubilius. Mokytojų realybė
2018-09-02
Ministerijos atstovas: ar mokytojai pajus etatų naudą, priklausys nuo situacijos
2018-08-28
2021-2022 metų švietimo sistema laukia su nerimu: patirsime tokią krizę, kokios dar nėra buvę
2018-08-27
Mantas Karanauskas. Kaip siekti mokytojo profesijos prestižo?
2018-08-17
Būti mokytoju. Lietuvių kalbos mokanti J. Pociūtė: mokytojas tampa laisvas ir kūrybiškas
2018-08-09
Mokytojo specialybė turi būti prestižinė specialybė
2018-06-25
A.Landsbergienė: mokytojo profesijos prestižas priklauso ne tik nuo atlygio
2018-06-16
Jurga Marcinkevičiūtė. Rekviem mokytojai
2018-04-14
Gitana Markovičienė. Idėja Lietuvai: mokytojo prestižo vien pinigais neatkursime
2018-04-09
Ukmergė nelaukia: kuria planus, kaip pritraukti naujų mokytojų
2018-03-30
Ko reikia, kad mokytojo profesija taptų prestižine?
2018-03-26
Aušra Papirtienė. Kaip lietuviškojo mokytojo profesija tapo neprestižine
2018-03-18
Jauna mokytoja rado būdą, kaip susikalbėti su mokiniais
2018-03-16
Prof. V. Targamadzė: mokytojo specialybė netaps prestižine, kol švietimo administravimas bus grindžiamas kontrole
2018-03-04
Atskleidė, kaip sieks mokytojų prestižo
2018-02-28
Pristatė, kaip įgyvendins idėją Lietuvai „Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 metų“
2018-02-28
Naujas sumanymas įvarė baimės: mokytojai taip niekada neišbris
2018-02-27
Žalčių karalienė greičiau geležines kurpes sunešios: kiek realu mokytojų algoms pasiekti TOP10?
2018-02-11
Jaunas mokytojas atskleidžia savo atlyginimą: ar sutiktumėte dirbti už tiek?
2018-02-09
A. Katkevičius: dabar klausimas – kaip Lietuvos švietimo sistemą padaryti ne gerą, o bent normalią
2018-02-07
Jurgita Petrauskienė. Rengsime naujos kartos mokytojus
2018-02-06
R. Kuodis: kitose šalyse vaikus moko geriausieji, mūsų – vidutinybės
2018-02-06
Mokytojo profesijos prestižo atkūrimas: ko galime pasimokyti iš suomių?
2018-02-05
Šalis, kuri – prie pat rojaus debesėlio: įvardijo 3 žingsnių planą Lietuvai, kaip pasiekti to paties
2018-02-01