14

Miestų žalių zonų planavimas


Autorius - Indre Buikyte Konteniene

Miestams plečiantis trūksta dėmesio visuomeninėms žaliosioms erdvėms naujai kuriamuose kvartaluose. Miestų ir tankiau apgyvendintų rajonų planavime reikia numatyti įpareigojimus savivaldoms įrengti pakankamą kiekį žalių rekreacinių ir poilsio zonų. Reglamentuoti pagal gyventojų skaičių ar tankį. Tai pagerintų šeimų gyvenimo kokybę, meilę ir didesnį prisirišimą prie gyvenamos vietos. Kartu tai suteiktų daugiau erdvės pilnavertiškesniam vaikų laisvalaikio praleidimui.