5291

Įteisinti psichoaktyvių kanapių naudojimą psichinės ir fizinės sveikatos gerinimui (rekreacijai)


Autorius - Pablo Tamobar ir Donatas Staneika

Pablo Tamobar Rekreacija reiškia jėgų, sveikatos atgavimą, poilsį. Ši idėja yra grindžiama visuomenės psichinės ir fizinės sveikatos gerinimu, o ne bloginimu. Tai idėja suteikti žmonėms teisę, jų gydytojų žinioje patirti psichoaktyvų kanapių poveikį ne tam, kad jie apsvaigę galėtų šėlti, kvailioti ir kaifuoti, o tam, kad galėtų atsipalaiduoti, susikaupti, pasinerti gilyn į save pačius, apsvarstyti savo vertybes, pasaulėžiūrą, atrasti vidinę sielos ramybę, dalykus, kurie juos darytų veiklesniais visuomeniniam labui. Ši idėja yra apie tokį kanapių naudojimą, kuris būtų saugus - prižiūrimas sveikatos apsaugos specialisto/-ų. Jeigu pilnametis asmuo nusprendžia, jog nori vartoti kanapes - jam tokia galimybė turi būti suteikiama skaidriai ir teisėtai, kadangi tokios teisės neturėdamas asmuo tiesiog atsisuka į šešėlinę rinką, kurioje ir tūno visi įmanomi kanapių pavojai, tokie kaip: užterštos, nehigieniškos kanapės, mirtį galintys sukelti kanapių pakaitalai, "juodi" pinigai, vartojimo instrukcijų paviršutiniškumas, lenkimas vartoti nenorinčius ar abejojančius, kurių tarpe gali būti ir nepilnamečių, taip pat nusikalstamumas, apgavystės, melas, tikrovės slėpimas, baimė, nerimas, panika. Kanapių įteisinimas yra grindžiamas skaidrumu, atvirumu, tiesa, išsamia informacija, teisėta pinigų apyvarta, mokestinėmis valstybės pajamomis, vartotojų stebėsena ir jų sveikatos gerovės užtikrinimu. Pagal šią idėją, žmogus turėtų gauti savo asmeninio arba šeimos gydytojo palaiminimą dar prieš pradėdamas vartoti kanapes, o vartojimo laikotarpiu reguliariai profilaktiškai lankytųsi pas gydytoją bendrai sveikatos apžiūrai, kuri būtų susijusi tiek su kanapių vartojimu, tiek su kitais žmogaus gyvenimo būdo aspektais, galinčiais turėti įtakos jo sveikatai. Šia idėja yra siekiama padaryti taip, kad kanapės visuomenės akimis būtų matomos nebe kaip saldus draudžiamas vaisius, pasilinksminimo medžiaga, o kaip rimta žmogaus jėgų ir sveikatos atgavimo priemonė. Pagal šią idėją kanapių teisėtai būtų galima įsigyti tik tuo atveju, kai asmuo turi specialią kortelę, ant kurios yra pažymėtas gydytojo leidimas ir įsigyti kanapių būtų galima tik iš specialaus, licencijuoto tiekėjo. Visi kiti vartojimo atvejai būtų laikomi neteisėtais - piktnaudžiavimu, reikalaujančiu privalomos sveikatos apsaugos specialistų arba policijos pareigūnų intervencijos, kad būtų galima nustatyti, ar asmuo turi psichinių ar fizinių sveikatos problemų ir kokie yra jo ryšiai su neteisėta kanapių apyvarta, apimančia gamybą ir platinimą.

Donatas Staneika (Pilnai legalizuokime marihuaną!) - Remiantis statistika, marihuana yra mažiau pavojinga nei alkoholis, todėl neteisinga, kad vienas produktas yra laisvai prieinamas, o už kitą yra skiriamos didžiulės baudos. Dabar iš marihuanos prekybos surinkti pinigai eina į nelegalią rinką, o legalizavus iš to galėtume surinkti mokesčius bei juos prasmingai panaudoti. Taip pat, tai sukurtų darbo vietų, pritrauktų turistų, o policija turėtų daugiau laiko rimtesniems įvykiams. Dabartinis nelegalumo statusas sukelia pavojų, nes žmonės perka produktą, kuris potencialiai gali būt pavojingas ar apnuodytas - legalizavus ir standartizavus prekybą – šio pavojaus neliktų. Ir, žinoma, legalizavus nebūtų griaunami žmonių gyvenimai dėl kitiems nepavojingos veikos. Žmogaus kūnas priklauso jam pačiam, todėl pats ir turėtų priimti sprendimus, kokius produktus vartoti. Suaugę žmonės turėtų turėti teisę daryti ką nori, kol tai nekenkia kitiems. Dėl šio sprendimo mūsų šalyje padaugėtų individo laisvės ir teisingumo.