111

Mažinti darbo dienos trukmę


Autorius - Elena Naprienė

Dauguma partijų kelia sau užduotis kelti darbo našumą ir mažinti bedarbystę, bet šitie siekiai vienas kitam prieštarauja. Šiais laikais, kai daugybę darbo vietų „užima“ kompiuteriai, robotai, automatiškai mažėja darbo vietų, o tie, kurie dirba, apkraunami didžiuliais krūviais. Be to, jų sąskaita mokamos bedarbių pašalpos žmonėms, neturintiems jokio užsiėmimo, o tai, kas be ko, skatina alkoholizmą ir kitus neigiamus reiškinius. Taigi, padėti bent šiek tiek galėtų darbo dienos sutrumpinimas nemažinant atlygio. Bedarbiams atsirastų darbo, dirbantiems palengvėtų, atsirastų galimybių kultūriniam gyvenimui, mokslui ir t.t. Juk didinti gamybą galima iki tam tikros ribos – žmogus nesuvalgys daugiau, nei reikia jo organizmui, neapsirengs dvigubais rūbais, nevažinės iš karto dviem mašinomis ir t.t. Tai gal pradėkime dalintis ne tik pinigais, bet ir darbu.