17

Veiklų inkubatorius – „Idėjų namai"


Autorius - Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė

Esu įsitikinusi, kad Prienai dar nėra gerai išnaudoją nevyriausybinio sektoriaus (NVO) galimų resursų. Mano vizija, kad Prienuose vienoje erdvėje veiktų daugybė nevyriausybinių organizacijų nuo jaunimo iki senjorų. Veiklos, kurios apjungtų ir jaunimo užimtumo klausimus bei verslumo skatinimą Prienų krašte. Jaunimas galėtų kurti veiklas, kurios kurtų pridėtinę vertę Prienų kraštui. Norint sukurti (socialinį) verslą, ne visada reikalingos didelės investicijos, kartais pakanka kompiuterio, interneto ir vietos bei žinoma idėjos. Jei sukurtume tokią erdvę – tokiu būdu, ne tik susigrąžintume gyventojus, bet ir neleistume jiems išvažiuoti į didmiesčius, kur yra didesnės galimybės. Sukurkime galimybes Prienuose. Apjunkime idėjas ir žmones suteikdami jiems vietą, kaip galimybę kurti ir įgyvendinti savo sumanymus. Suteikime galimybę jiems – sukurti daugiau darbo vietų Prienų krašte. Sukurtume vietą jiems prisitraukti investuotojus iš kitų pasaulio šalių. Būkime galimybių miestu, galimybių kratu! Sukurkime „Idėjų namus" Prienuose!