38

Kurkime ir įgyvendinkime klestinčios Lietuvos viziją: Didvalstybė 2220


Autorius - Organizacija AšLietuvai

Siūlome sukurti mūsų ateinančioms kartoms skirtą, ilgalaikę, mažiausiai iki 2220 metų siekiančią, mus, lietuvius, įkvepiančią ir vienijančią, klestinčios Lietuvos Didvalstybės viziją, sujungiant maždaug 7000 jau surinktų idėjų skirtų visiems Lietuvos gyvenimo sektoriams, paverčiant tai didžiausiu visų pasaulio lietuvių širdžių ir protų sujungimo projektu šiuolaikinėje istorijoje, pradėti nuo lietuvių bendradarbiavimo kuriant viziją ir baigti bendradarbiavimu ją įgyvendinant. Panašiai pasaulyje kuriami Žmogaus Genomo, CERN, SESAME, Žmogaus Ląstelių Atlasas, Tarptautinė Kosminė Stotis, Londono Kew sodų sėklų projektas ir kiti įspūdingi projektai, o mums toks buvo susikabinimas rankomis Baltijos Kelyje. Pribrendo laikas nustoti panikuoti ir blaškytis, o pradėti visiems kartu vieningai ir aktyviai mąstyti ir veikti, nes Lietuva greitai mažėja ir pasyvus laukimas yra to priežastis. Nusistatykime kelio kryptį į viziją ir eikime juo. Šaliai reikalingas ne kosmetinis remontas, bet gerai apsvarstyti, o taip pat ir skausmingi, chirurgiškai tikslūs veiksmai, priėjimas iki problemų priežasčių ir jų esminis išsprendimas. Priešingu atveju rizikuojame kartoti senas klaidas. Giliai pasąmonėje lietuviai žino sprendimą, bet reikia jį iškelti ir įvardinti.