417

Tikra miškų reforma. Holistinė miškininkystė


Autorius - Monika Peldavičiūtė, GYVAS MIŠKAS

Siūlau formuoti nacionalinę valstybinių ir privačių miškų viziją, kurios pagrindas - laukinė, natūrali, bioįvairove turtinga gamta, veikianti kaip vieninga ekosistema. Pagrindinė miškininkų funkcija - nėra prekyba mediena. Urėdijos saugo, tausoja, prižiūri miško sveikatą. Išsaugoti paveldą - kurti sąlygas natūraliai gamtai klestėti ir daugintis - perduoti ateities kartoms klestinčius miškus. Mažinti kirtimus - saugoti ir plėsti natūralų mišką, nustoti eksportuoti šalies medieną ir pardavinėti miškų žemę korporacijoms. Atsisakyti ekosistemas žalojančių plynų kirtimų, medžių plantacijos nėra miškas. Plėtoti tvarią, daugiafukcinę miškininkystę – populiarinti, remti inovatyvių, tradicinių, šiuo metu diskriminuojamų ne medienos naudojimą. Decentralizuoti miškų valdymą, įtraukti vietos savivaldą ir bendruomenes. Šviesti kaip veikia ir operuoja gamta, kurti miško mokyklas. Lietuva - globali atsakingos ir ekologiškos-holistinės miškininkystės inovatorė.