157

Motinos Žemės įstatymas


Autorius - Laura Čilinskaitė

Sveika aplinka - egzistencijos pagrindas. Motinos Žemės įstatymas įtvirtintų Žemę kaip „visuomenės intereso kolektyvųjį subjektą“, turintį savo teises ir ginantį visas gyvybės rūšis (žmoniją ir ekosistemas). 7 Motinos Žemės teisės: į gyvybę, jos įvairovę, švaraus vandens, oro apsaugą, į pusiausvyrą, atkūrimą ir nenuodijimą. Įstatymas jau yra įtvirtintas Bolivijoje ir plečiasi tarptautiniu mastu, užkertant kelią įsivyravusiai nuostatai daryti su Motina Žeme ką tik nori. Motina Žemė Bolivijoje apibrėžiama kaip: „dinamiška nedaloma gyvybės sistema, kurią sudaro visos gyvybės rūšys ir žmonija, tarpusavyje susiję, priklausomi, viena kitą papildantys, besidalinantys vienu likimu; Motina Žemė senųjų, vietinių gyventojų ir tautų pasaulėžiūroje yra šventa“. Žemės teisės sukuria Lietuvai imunitetą nuo aplinką žalojančio elgesio bei užsienio korporacijų siekių eikvoti Lietuvos Žemės turtus ir išteklius savo naudai bei ginti viešą interesą teisiškai.