18

Nacionalinė diskusija apie Lietuvos miškų viziją


Autorius - Justina Vidzėnė

Idėja Lietuvai - inicijuoti nacionalinę diskusiją miškų politikos ir vizijos klausimu - aktyviai įtraukti visuomenę į valstybinių sprendimų priėmimą. Šiandien vykdomos reformos nepaliečia esminių klausimų,  propaguoja vartotojišką ir parazitinį požiūrį į gamtą, miškus ir jų valdymą. Miškas nėra tik pelnas ir mediena. Miškas - mūsų tapatybė, protėvių perduotas paveldas ir atsakomybė, bendras gerbūvis ir namai. Kas Tau yra Miškas? Kokioje Lietuvoje norime gyventi ir auginti savo vaikus? Ar išsaugosim švarią, unikalią, laukinę Lietuvos Gamtą - brandžius, natūralius miškus, girias, turtingus augalija, paukščiais, gyvūnais? Ar miškas, gamta – tik skaičiai, tūriai ir statistika? Ar vientisa, gyvybės pilna ekosistema? Ar gyvybė mums vertybė? Ar aplinka, kurioje gyvename, jos saugojimas, ir puoselėjimas yra nacionalinė vertybė ir prioritetas? Ar mes prisiimame atsakomybę už aplinką, kurioje gyvename?  Ar mes liksime šeimininkais Lietuvos žemėje? Kokia Tavo Lietuvos miškų vizija?