863

Nacionalinis susitarimas ,,Tvari ir kokybiška Lietuvos sveikatos apsaugos sistema nuo 2018 metų"


Autorius - Gintaras Berenis

Lietuvos sveikatos sistema, netvarkoma dešimtmečius, priėjo liepto galą. Iš nevilties kilęs Lietuvos Medikų Sąjūdis sugrąžino tikėjimą, kad pokyčiai galimi, mūsų peticiją pasirašė jau daugiau nei 41000 žmonių. Tačiau esminiams pokyčiams reikalingas visų Lietuvos žmonių - pacientų ir medikų - palaikymas, stipri politinė valia, visuotinis nacionalinis susitarimas. Jame turėtų būti aptartas PSDF formavimas įvedant papildomą sveikatos draudimą, suvienodinant visų, tiek savo, tiek valstybės lėšomis draudžiamųjų įmokas, nustatyti aiškūs ir skaidrūs sistemos valdymo principai, optimizuota sveikatos priežiūros tinklo struktūra, patvirtinti baziniai medikų atlyginimai ir darbo krūviai, kvalifikacijos tobulinimo tvarka. Sveikatos sistemą administruojančios struktūros turėtų ne bausti, o vystyti dialogą su medikais. Mums reikalinga vieninga, veikianti ir patogi naudotis e-sveikata, skaidri vaistų kompensavimo tvarka, pacientų žalos atlyginimo be kaltės įstatymas. Ir reikia dabar.