116

Lietuvos moksleivių pažangos premija


Autorius - Romas Stasytis

Tokio projekto tikslas - siekti didinti moksleivių motyvaciją mokytis, pagerinti mokymosi rezultatus, skatinti komandinį ir individualų darbą, atrasti gabius, mažinti patyčias. Projekto dalyviai būtų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 klasės ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasės. Klasės nugalėtojos nustatomos taip: visų klasės mokinių visų mokomųjų dalykų 2017-2018m.m. galutinių metinių pažymių vidurkis lyginamas su 2016–2017 mokslo metų visų mokomųjų dalykų galutinių metinių pažymių vidurkiu. Klasės pažymių vidurkis (einamųjų mokslo metų ir praėjusių mokslo metų) skaičiuojamas visiems toje klasėje mokslo metus užbaigusiems mokiniams. Nugalėtojomis skelbiamos klasės, kurių bendras einamųjų metų pažymių vidurkis, lyginant su praėjusiais mokslo metais (2017-2018m.m. su 2016-2017m.m.), balais (0,01 balo tikslumu) padidėjo daugiausiai.