16

Tikėti Lietuva


Autorius - Evaldas Klovas

Lietuva - tai žodis vieninijantis mus visus, bet mes pamiršome, kad Lietuva - tai mes. Pykstame ant valdžios, ant augančių kainų, pykstame vienas ant kito. Norime geresnės Lietuvos, bet paliekame ją ir išvažiuojame iš jos, palikdami Lietuva vieną. Mano idėja tokia - būkime vieningi, mylėkime savo Lietuvą, padarykime bent kažką gero kiekvienas, tiesiog nusišypsokime praeinančiam žmogui, nepykime ant valdžios, nes valdžia - tai mes. Kiekvienas mūsų esame Lietuva, ji nepasikeis kol nepasikeisime mes. Mūsų protėviai tiesiog tikėjo, kad mes tikėsime Lietuva, mes turime tikėti, kad mūsų vaikai tikėtų Lietuva. Aš esu Lietuva, tu esi Lietuva, Mes esame Lietuva, visi mes laukiame, kol kažkas kažką padarys ir bus gera, nebelaukime, nes tas kažkas tai mes, o mes - tai Lietuva. Aš tikiu Lietuva, o tu ar patikėsi ja?