Pasirašykite Idėja Lietuvai aktą
2018-02-01
Idėja Lietuvai aktas
Prieš 100 metų Lietuvą vienijo Nepriklausomybės idėja. Ji tarpukariu telkė tautą kurti savo valstybę ir gerovę. Ši idėja pokariu vedė laisvės kovotojus ginklu priešintis okupantams. Nepriklausomybės idėja gyveno žmonių širdyse ir protuose ir atvedė mus į Sąjūdžio gretas. Nepriklausomybės idėjos triumfą vainikavo mūsų narystė NATO ir suvienytoje Europoje.

Praėjęs valstybingumo šimtmetis tapo Lietuvos pergale prieš blogio imperiją, jos atneštą skurdą, melą ir priespaudą. Ateinantis šimtmetis turi tapti Lietuvos pergale siekiant oraus gyvenimo ir tokios gerovės, kuri taptų ne išvykstančių mūsų tautiečių, o visų europiečių – ir ne tik jų – svajone. Dabar mums reikia naujų vienijančių idėjų – tokių, kurių vedama Lietuvos tauta ne tik išliktų, bet ir suklestėtų.

Pradėti siūlome nuo šių trijų, dėl kurių sutarė iniciatyvoje „Idėja Lietuvai“ aktyviai dalyvavusi visuomenė ir ekspertai:

1. Įteisinti dvigubą pilietybę (bendras gėris).
2. Mokytojo profesija iki 2025-ųjų turi tapti prestižine (švietimas).
3. Padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstus ir mažinti biurokratiją skaitmenizuojant valstybės paslaugas (ekonomika ir valstybės valdymas).

Kviečiame patvirtinti, kad pritariate šių 3 idėjų Lietuvai įgyvendinimui, pasirašant Idėja Lietuvai aktą:


PASIRAŠAU
+14277
arba
PASIRAŠAU
Jūs jau pasirašėte!

Kaip buvo atrinktos idėjos2017 m. rudenį Lietuvoje buvo pristatyta neeilinė iniciatyva, suvienijusi Lietuvos žiniasklaidą, politikus, verslą ir visuomenę. Visi norintys galėjo siūlyti savo idėjas Lietuvai, kurios buvo paskelbiamos viešame tinklapyje, o sulaukusios daugiausiai susidomėjimo ir palaikymo buvo aptariamos prie iniciatyvos prisijungusiose žiniasklaidos priemonėse, visoje šalyje organizuotose viešose diskusijose.

Idėjų rinkimo etape, kuris vyko nuo 2017 m. rugsėjo 7 iki lapkričio 20 dienos buvo pasiūlyta beveik 1500 idėjų, kurios buvo priskirtos vienai iš 14 grupių: aplinkos apsauga, energetika, ekonomika, krašto apsauga, kultūra, socialinė apsauga, susisiekimas, sveikatos apsauga, švietimas, mokslas, teisė, žemės ūkis, vidaus reikalai, kita. Žurnalistai iš DELFI, LRT, 15min, Laisvės TV, Žinių Radijo, LNK, INFO TV, ELTA, Nacionalinės rajonų ir miesto laikraščių leidėjų asociacijos, taip pat nepriklausomi žurnalistai, susivieniję į „Žurnalistų klubą“, rinko idėjas kalbindami žymius Lietuvos asmenis, skirtingų sričių profesionalus, ekspertus.


Vėliau, nuo lapkričio 20 d. iki 2018 m. sausio 1 d. vyko idėjų išdiskutavimo etapas: didžiausiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose vyko gyvos diskusijos skirtingomis temomis, moderuojamos iniciatyvos „Žurnalistų klubo“ narių, kuriose dalyvavo miesto, rajono valdžios atstovai, įtakingiausi sričių ekspertai. Idėjos taip pat buvo analizuojamos su įtakingiausiais sričių ekspertais prisijungusių žiniasklaidos priemonių turinyje: laidose, forumuose, rubrikose.

Surinkus beveik pusantro tūkstančio idėjų, tarp kurių buvo daugybė vertų įgyvendinimo, visgi teko apsispręsti, kurios idėjos bus atrinktos, kad Lietuva į koncentruotųsi jų įgyvendinimą ateinančiais metais.

2017 m. gruodį buvo paskelbtas 30 išgrynintų idėjų sąrašas. Šios idėjos buvo atrinktos remiantis trimis kriterijais: skaitomumu, persidengimu ir populiarumu. Skaitomumą sekė visos iniciatyvoje dalyvaujančios žiniasklaidos priemonės, populiarumas buvo vertinamas žiūrint, kiek žmonių išreiškė palaikymą paspausdami mygtuką prie idėjos tinklapyje idejalietuvai.lt, o persidengimas – kiek žmonių siūlė tą pačią ar labai panašią idėją.

Galiausiai iš šio sąrašo buvo atrinktos trys svarbiausios idėjos: tai buvo daroma pasitelkus apklausų profesionalus, tyrimų agentūrą „Spinter“ ir reitingavimo ekspertus žurnalą „Reitingai“. Žurnalas „Reitingai“ apklausė 600 įtakingiausiųjų šalies ekspertų ir profesionalų. Kiekvienoje iš trijų sričių respondentai rinko po vieną idėją, kuri, jų manymu, Lietuvai yra svarbiausia šiuo metu. „Spinter tyrimai“ atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą – buvo apklausta 1000 šalies gyventojų. Jie, kaip ir ekspertai, kiekvienoje iš trijų sričių rinko po vieną, jų vertinimu, Lietuvai svarbiausią idėją. Susumavus šių apklausų rezultatus buvo atspindėta bendra visuomenės nuomonė.